Legal insight

P.J. AERTS, "De nieuwe insolventiewet: het faillissement van vrije beroepers, landbouwentiteiten, VZW’s en alle zelfstandigen-natuurlijke personen", ODC Nieuwsbrief commercieel recht, oktober 2017

Op 1 mei 2018 zal de nieuwe Insolventiewet in werking treden waarin meerdere fundamentele vernieuwingen zullen worden doorgevoerd op het bestaande insolventierecht. Een van de meest frappante vernieuwingen betreft de uitbreiding van het personeel toepassingsgebied, met name wie er beroep op zal kunnen doen.