Legal insight

ODC, "Covid 19 Bijzonder volmachtenbesluit 9 april", ODC-Nieuwsbrief Vennootschapsrecht april 2020

“Covid-19”. “Corona”. Woorden die in de toekomst onlosmakelijk verbonden zullen zijn met het (voor)jaar 2020. Opgelegde overheidsmaatregelen doorkruisen de normale werking van onze bedrijven. Bestuursraden en algemene vergaderingen die in deze periode normaal moeten gehouden worden, kijken aan tegen de moeilijkheid van de opgelegde “social distancing”.

In navolging van onze buurlanden, pikt de federale overheid hierop in met het op 9 april gepubliceerde KB nr. 4 “houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie” (hierna het “Besluit”).

Meer duiding vindt u in deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief beperkt zich tot de niet-noterende vennootschappen.