Legal insight

M. OLISLAEGERS & P.J. AERTS, “Inwerkingtreding ‘Pandwet’ uitgesteld”, ODC Newsletter, December 2014

De zgn. ‘Pandwet' die het pandrecht moderniseert, zou normaal uiterlijk op 1 december 2014 van kracht worden. De Pandwet voorziet in tegenstelbaarmaking aan derden door de opname/publiciteit van het pand in het nationale pandregister, een soort van online databank, elektronisch raadpleegbaar door bepaalde belanghebbenden of ook via de buitenbezitstelling voor het vuistpand.

De zgn. ‘Pandwet’[1] die het pandrecht moderniseert, zou normaal uiterlijk op 1 december 2014 van kracht worden. De Pandwet voorziet in tegenstelbaarmaking aan derden door de opname/publiciteit van het pand in het nationale pandregister, een soort van online databank, elektronisch raadpleegbaar door bepaalde belanghebbenden of ook via de buitenbezitstelling voor het vuistpand. 

 

De software voor het online pandregister moet echter nog besteld worden bij de leverancier. Bij wet van 26 november 2014 tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 1 december 2014 met onmiddellijk effect, wordt de inwerkingtreding van de Pandwet uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2017.  De afwezigheid van het online pandregister zou immers tal van praktische problemen tot gevolg hebben gehad, niet in het minst in het kader van  kredietverlening.

 

Door het uitstel van de inwerkingtreding van de zgn. Pandwet, wordt rechtsonzekerheid vermeden en blijft onder andere de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak nog van kracht tot uiterlijk 31 december 2016.

 


[1] Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake – B.S. 02/08/2013 - zie het artikel “De roerende zakelijke zekerheden: een fundamentele (r)evolutie” in de Legally Smart van 9 november 2013.