Legal insight

K. DE CREUS, "Nieuwe Insolventierecht in werking vanaf 1 mei", ODC Nieuwsbrief commercieel recht, mei 2018

Het nieuwe insolventierecht (ingevoerd bij Wet van 11 augustus 2017) betreft het eerste luik van de globale vernieuwing van het ondernemingsrecht, met als doel beter aan te sluiten bij de nieuwe economisch-maatschappelijke realiteit en de digitalisering van onze werk- en leefomgeving. Het vernieuwde insolventierecht is van kracht sinds 1 mei voor insolventieprocedures die vanaf die datum geopend worden…